Melvin Zuidema

Melvin heeft veel ervaring opgedaan in de (evenementen)beveiliging. De voorbije jaren was hij in verschillende functies betrokken bij diverse evenementen, ondermeer als veiligheidscoördinator. Ook deed hij in het verleden ervaring op met het crowd management van officiële openingsevenementen van gebouwen. Tevens adviseerde en trainde hij ondernemers op het gebied van criminaliteitspreventie. Sinds september 2019 is Melvin in dienst van CrowdProfessionals en houdt hij zich met name bezig met het opstellen van capaciteitsanalyses van evenemententerreinen, veiligheidsplannen en IOP’s. Tevens verricht hij analyses met betrekking tot mobiliteit en draagt bij aan de planvorming.