Roelf Pot

Roelf heeft negentien jaar bij verschillende politie-eenheden gewerkt, ondermeer als wijkagent en rechercheur. Aansluitend heeft hij als inspecteur informatieveiligheid vier jaar gewerkt bij een Landelijke Inspectiedienst, waar hij belast was met het toezicht op de beveiligings- en calamiteitenplannen van telecomaanbieders.

Naast zijn overheidscarrière is Roelf vanaf 2001 betrokken bij het onderwerp evenementenveiligheid. Eerst als vrijwillig veiligheidsverantwoordelijke, later als ZZP-er en specialist op het gebied van criminaliteit in menigten. Vanaf 2015 werkt Roelf als adviseur voor CrowdProfessionals en het Event Safety Institute.

Roelf heeft opleidingen doorlopen op het gebied van crisismanagement, business continuity management, criminologie, veiligheid in onderwijsinstellingen en beveiliging/predictive profiling. Daarnaast is Roelf gecertificeerd docent voor het beroeps- en volwassenenonderwijs.

Binnen CrowdProfessionals werkt Roelf ondermeer als:
• Docent/trainer/praktijkcoach voor functionarissen die met publiek werken (publieksmedewerkers en coördinatoren in hotels, musea en andere (semi) publieke plaatsen)
• Trainer en begeleider van beveiligingscoördinatoren en -medewerkers
• Gedragsanalist ter ondersteuning van de beveiliging
• Adviseur en veiligheidscoördinator voor hoog risico objecten en activiteiten
• Adviseur op het gebied van groepscriminaliteit en moedwillige verstoringen.

Menselijk gedrag is het specialisme van Roelf en dat komt terug in de trainingen en coaching trajecten die hij verzorgt. Roelf coacht ondermeer marktmeesters, Boa’s, publieks- en beveiligingsmedewerkers die in hun dagelijkse praktijk in moeilijke omstandigheden moeten werken, speciale vaardigheden moeten (door)ontwikkelen en hun communicatie en gedrag moeten kunnen aanpassen op de situatie van dat moment. Door directe feedback op het gebied van (non-)verbale communicatie draagt hij zo bij aan het verminderen van incidenten en escalatie, een beter eindproduct, efficiënte informatie-uitwisseling en een groeiend zelfvertrouwen van deze medewerkers.