Training bewust waarnemen en omgaan met agressie en geweld op scholen

Goed waarnemen is de basis van veilig werken. Om te kunnen begrijpen wat voor jou belangrijk is moet je leren om bewust waar te nemen. Hiermee krijg je een overzicht van jouw omgeving. Met overzicht wordt bedoeld dat je voortdurend bezig bent met het combineren van gegevens van jouw omgeving, dit is nodig om vooruit te kunnen denken en handelen (anticiperen) In deze basistraining leren de deelnemers afwijkend gedrag te herkennen en te herleiden naar mogelijke aanstaande incidenten en aansluitend hierop hoe te handelen.

Doelgroep: Deze training is richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen, ouders en die werkzaam zijn op scholen of daaraan gerelateerde locaties waaronder bijvoorbeeld stageplaatsen.
Doelstelling: Na het volgen van deze herhaling:

  • Kunnen de deelnemers anders/bewuster waarnemen en daardoor eerder begrijpen en anticiperen
  • Leren de deelnemers het herkennen van signalen en dreiging
  • Leren de deelnemers technieken om escalatie (waar mogelijk) te voorkomen
  • Hebben de deelnemers kennisgenomen van het Protocol ‘Aanpak agressie op de werkvloer’
  • Kunnen de deelnemers vaardigheden benoemen om op juiste wijze om te gaan met agressie & geweld
  • Hebben de deelnemers kennisgenomen van onbewust gedrag.

Duur: 1 dagdeel.
Locatie: Incompany.
Groepsgrootte: Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers
Data: In overleg vast te stellen.
Prijs: Op aanvraag