Veiligheidsapp

1. Safety cards

Met de CrowdProfessionals-app beschikt iedereen binnen een (veiligheids)organisatie via zijn of haar telefoon – continu – over de meest actuele informatie: over de organisatie, de aandachtspunten, briefings, plattegronden, (ontruimings)kaarten, persoonlijke takenlijsten, etc.

2. Logboek in de cloud

In het logboek worden alle meldingen, acties en issues met betrekking tot de veiligheid en continuïteit van de organisatie via telefoon, tablet of laptop in de cloud geregistreerd. Zo weet het management – real time – op locatie, thuis of onderweg wat er allemaal op en om een evenement of organisatie gebeurt.

 

3. Taken

Alle informatie voor een goede bedrijfsvoering is continu aanwezig en wordt – indien nodig – direct aangepast mocht de situatie daar om vragen. Net als de taken die de betrokkenen in aanloop naar en tijdens hun dienst moeten uitvoeren. Die worden op gezette tijden, automatisch vanuit onze database verstuurd.

 

4. Monitoring

Wordt een taak niet uitgevoerd? Via de app en browser hebben geautoriseerde gebruikers (per categorie of per persoon) inzicht in het percentage voltooide taken. Zo heeft het management – op ieder moment van de dag – een nauwkeurig beeld van de organisatie en zijn zij in staat om tijdig en gericht aan te sturen.

 

In drie stappen helpen wij opdrachtgevers

1. Vaststellen veiligheidsorganisatie

Samen met onze opdrachtgever kijken we allereerst naar de organisatie en haar processen. Ook de veerkracht van een organisatie hoort daarbij: hoe is zij tijdens een calamiteit georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie informeert wie? Alle rollen worden zo in kaart gebracht en bijbehorende verantwoordelijkheden en taken worden vastgesteld.

 

2. ‘Veiligheid’ organiseren met Crowdprofessionals

Vervolgens worden de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en taken toegewezen aan de personen werkzaam in de organisatie. Vanzelfsprekend worden zij vroegtijdig geïnformeerd en betrokken. Doordat gebruikers vóór de start van hun dienst hun verantwoordelijkheden en takenpakket accepteren, is iedereen op de hoogte van wat er van hen wordt verwacht – ook in het geval van een calamiteit.

 
 

3. Continu verbeteren

Alle informatie voor een goede bedrijfsvoering is continu aanwezig en wordt – indien nodig – direct aangepast mocht de situatie daar om vragen. Net als de taken die de betrokkenen in aanloop naar en tijdens hun dienst moeten uitvoeren. Die worden op gezette tijden, automatisch vanuit onze database verstuurd.